-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۶, سه‌شنبه

خبر بد برای افغانستان/ مثل همیشه

 حمایت ادارۀ جوبایدن از توافقنامه طالب و امریکا خبربسیار بد برای افغانستان است. 

توافق با طالب برای امریکا دو سه فایده رساند:

صفرشدن تلفات سربازان امریکا، کاهش مصارف برای پنتاگون و تبدیل طالب به حیث نیروی دفاع منافع امریکا

البته درصورت برنده شدن پروسه، برنده اصلی پاکستان است. اگر پاکستان وامریکا برنده دایمی هم نباشند، حفظ جنگ به همین شکل به نفع شان است. حال می توان وسعت فلاکت زده گی و سیاه روزی افغانستان را به قیاس آورد.

خبرحمایت حکومت بایدن از توافق امریکا و طالبان در ذات خود صدای یک انفجار دراز مدت است. با آن که پای طالبان به طور دوامدار هرگز به کابل و اریکۀ قدرت انحصاری نخواهد رسید، اما دربدل تلفات بسیار عظیم، از بین فرصت های توسعه پایدار و حفظ روال طبیعی زنده گی در کشور.