-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۳, دوشنبه

منظوری لقب «شهید حقوق بشر» به ملاعمر

 

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

درمورد اهدای لقب «شهید حقوق بشر» به امیرالمؤمنین شهید ملاعمر مجاهد

براساس تقاضای طالبان کرام و مقامات محترم جمهوری اسلامی پاکستان و پینشهاد رهبران محترم جهادی وقیادی و به منظور ارج گذاری به خدمات ارزشمند ملا محمد عمرآخند در راستای تحقق ارزش های اسلامی و تحکیم عدالت و آوردن رفاه و خوشبختی برای مردم افغانستان مراتب آتی منظور است:

1. لقب «شهید حقوق بشر» به امیرالمؤمنین ملاعمر محمد عمرمجاهد اعطا می گردد.

محمد اشرف غنی 

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان