-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۳, دوشنبه

قیام ولسی جرگه/ بازداشت غنی و زنش امکان پذیراستاوضاع ساعت به ساعت درحال تغییر است. 

اشرف غنی کم کم دارد تاوان خیره سری های ضد ملی خود را را می پردازد. رفتن پیش عبدالله و سیاف باعث نمی شود که سایۀ سرنوشت به سویش نزدیک نشود. صف بندی اعضای ولسی جرگه درفلج کردن تیم عمدتاً سه نفرۀ موسوم به «جمهوریت» محکم تر شده و حمایت از «تشکیل حکومت مؤقت» به وسیلۀ پارلمان، شمارش معکوس برای سقوط دکتاتوری سه نفره را کلید زده است. 

پرسش این است که سازوکار کنار زدن غنی و شرکاء از قدرت چه گونه است؟ انتقال دارایی های نقدی به خارج از سوی متولیان جمهوری ادامه دارد و ضرورت حساب رسی به از آن ها درعرصه داخلی و جهانی درمباحثات دپلوماتیک مطرح شده است. 

اشرف غنی، رولاغنی، فضلی و حمدالله محب زیرمحاسبه و بازجویی باید پاسخ بدهند که زیر چتر چور و تالان حسابات ۹۱ و ۹۲ چه چیزی واقعاً اتفاق افتاده است؟ اگر پارلمان عزم ایستاده گی در برابر اشرف غنی از خود نشان دهد، بازداشت غنی و شرکایش محتمل است. موافقت امریکا و اروپا درین باره شرط اساسی است. هرگاه غنی مقاومت و بی آبی از خود نشان دهد، دستگیر و تحویل دادگاه خواهد شد. حکومت مؤقت و رهبری پارلمان باید به وظیفۀ خود عمل کند و «نیکولای چایشسکوی» افغانی را همراه با زنش به میز بازپرسی بکشند.