-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۵, سه‌شنبه

امضای برکناری حنیف اتمر/ مداخله فوری انگیس


تنش بین اشرف غنی و حنیف اتمر به مرحله غیرقابل بازگشت رسیده است./ انتقال صلاحیت ها به معاونان وزارت خارجهگزارش محرم مشعر است که اختلافات شدید بین غنی و اتمر از پرده برون افتاده و وارد مرحلۀ کارتمام شده است.

 درگزارش گفته شده که اشرف غنی ظرف سه ماه اخیر سه بار به تهدید و توهین مستقیم حنیف اتمر پرداخته و مکتوب برکناری موصوف را نیز امضاء کرده است. اما وزارت خارجه بریتانیا نسبت به این اقدام غنی به شدت و فوری واکنش نشان داده ووزارت خارجه انگلیس با تماس عاجل مخابراتی با ارگ، از غنی خواسته است که از بیرون راندن حنیف اتمر دست بردارد.

گزارش می گوید که بخشنامه یا مکتوب برطرفی حنیف اتمر به امضای غنی، هم اکنون درجعبه میز رئیس جمهور است؛ تمام صلاحیت های اساسی به دستورغنی به معاونان وزارت خارجه احاله شده و رفت و آمد حنیف اتمر عملاً نمایشی و اسمی است. درگزارش قید شده که اتمراز نظرسیاسی به زور انگلیس نفس می کشد و مصروف شبکه سازی دربین طالبان است. دپلوماسی جاری نوعی ذخیره سازی اعتماد و تفاهم برای حکومتی است که قرار است با طالبان به طور مشترک تشکیل شود.

غنی برای حلقه خویش گفته است که اتمر می خواهد مرا درعرصه بین المللی ومنطقه ای منزوی بسازد و تمام حرکات ام را به انگلیس گزارش میدهد. گفتنی است که فضلی و محب نیزمخالف قسم خوردۀ اتمر می باشند.