-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۹, شنبه

چرا احمد شاه مسعود، داوود میر را کنار زده بود؟


به حوالۀ منبع خاص، انوشه روان – احمد شاه مسعود – دراواخر عمرخویش اطلاعاتی را به دست آورده بود که داوود میر درفرانسه به یک شبکه استخباراتی خارجی وصل شده بود. داوود میر به سرعت برکنار شده و هارون میر نیز دریک فاصله نگهداشته شده بود. تجربه نشان کسانی که از درگاه مسعود رانده شده بودند، به تدریج به دور امرالله صالح بسیج شدند.