-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲, شنبه

به جمهوری سه نفره لاتری برآمد!

چگونه مارشال دوستم از جمهوریت غنی در برابر طرح حکومت ‌موقت طالبان حمایت کرد؟ 

مردم، زیر دوسنگ قبول بد وبدتر گیرافتاده اند.

گزارشها مشعر است که مارشال دوستم پس از دریافت پیام داکتر عبدالله  توسط حاجی محقق حاضر به دفاع از حکومت غنی در مقابل طرح حکومت موقت طالبان گردیده است.

گزارش می گوید که عبدالله به مارشال دوستم گفته است که اگر از جمهوریت و حکومت فعلی به رهبری اشرف غنی حمایت کند؛ مصارف گزاف وی و افرادش پرداخته خواهد شد. 

گزارش همچنان می رساند که پس از دریافت پیشنهاد عبدالله، مارشال دوستم با وی تماس گرفته و حمایت خود را از جمهوریت اعلام کرده است. سپس عبدالله که تا این دم نتوانسته بود بین حمایت از حکومت فعلی و طرح حکومت موقت طالبان یکی را انتخاب کند؛ با مشخص شدن دیدگاه مارشال دوستم، در تلویزیون ظاهر و حمایتش از حکومت فعلی را اعلام کرد (عبدالله همیشه آخر از همه تصمیم می گیرد؛ زیرا به خود باور ندارد و می ترسد در انزوا قرار بگیرد)

قابل یادآوریست که این معامله دوستم با غنی در حالی صورت می‌گیرد که قبلا حاجی محمد محقق در بدل احراز مقام مشاوریت رئیس جمهوری حاضر به حمایت از حکومت وی گردیده بود.

همچنان گفته می شود که طرح جمع آوری رهبران و قوماندانان جهادی بر محور غنی و حمایت انان از حکومت فعلی در مقابل طرح حکومت موقت طالبان بخشی از سخنان حفیظ منصور ( وکیل پارلمان) نیز بوده است که یک‌ماه قبل در دیدار با غنی مطرح کرده بود. منصور در این دیدار به غنی یادآوری کرده بود که وی شخصی تنهاست و در این حالت باید رهبران و قوماندانان جهادی سابق را با دادن پول به دورش جمع کرده حمایت شان را حاصل کند. در غیر آن همه از طرح تشکیل حکومت موقت حمایت خواهند کرد‌ و بقای غنی ناممکن خواهد شد. 

اعلام حمایت مارشال دوستم، محقق و عبدالله از حکومت فعلی نشان دهنده آنست که اولا این ذوات تشکیل حکومت مشترک با طالبان را به منافع خود نمی بینند. ثانیا، افراد معامله گرند و اگر هزار بار دیگر هم به انحا مختلف از درگاه قدرت رانده شوند و یا توهین و تحقیر گردند؛ به خاطر بودن در قدرت و از دست ندادن امتیازات شان باز هم با غنی و هر کس دیگری وارد معامله می شوند. 

با پیوستن دوستم، عبدالله و محقق به غنی، ممکن است سایر رهبران و قوماندانان نیز به این کاروان بپیوندند و یا با حمایت از طرح حکومت موقت، در نقش اپوزیسیون ظاهر شوند.