-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱, جمعه

قوماندان گل حیدر استنگرها را چی کرد؟

 

قوماندان گل حیدر که حالا  شوربا خور شورای امنیت شده، با استفاده ابزاری از عکس انوشه یاد احمد شاه مسعود برای  حکمتیار  پیام فرستاد. ولی سوال خیلی اذیت کننده این است که گل حیدرسهمیه سلاح قرار گاه جمال ورده را کجا کرد؟  به غیر از  دیگر سلاح  ها دو دستگاه زمین به هوا نوع استنگر بود. دو دستگاه را برای آمریکایی  چند فروخت. با پول آن چه کرد؟ کسی که اسلحه خود را می فروشد، برای خود، خانواده ووطن، چه قدر می تواند اعتبار داشته باشد؟