-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۷, دوشنبه

مسعود، زنده گی حکمتیار را نجات داد

استاد عبدالحی خراسانی دپلومات پیشین درایران

 جناب حکمتیار!

یک

نمک را خوردن و نمکدان را شکستن، از اخلاق و سنت های محبوب پشتونوالی فرسخ ها به دورست، اگر توجه و دستور آمرصاحب نبود و اگر دکتر عبدالله شخصاً از تاجیکستان نمی خواست، عزیمت جنابعالی به تهران و فرار از دست طالبان ممکن و میسر نبود.

حتی استقبال حضرتعالی در تهران هم بنا به هدایت مسعود بود و نگارنده هم که در فرودگاه از طریق VIP شما را تا مهمانسرای نیاوران وزارت امور خارجه بدرقه کردم، باز هم بنا به هدایت امرصاحب بود.

دو

سرزمین فرارودان وکولاب امتداد عمق جغرافیای راهبردی و ژئواستراتیژیک ماست، لهذا رفتن به خجند و فرارودان برای ما، رفتن به سرزمین های تمدنی و خراسان بزرگ است، که جبر روزگار تقسیم کرده است

سه 

کی است که نداند، بنا به قول دکتر شایق عزیز: نعره ها و خشم امروزی تان از اثر درد « بند شاتوت» است که برای پاکستان اهمیت استراتیژیک و حیاتی دارد.

امروز در نقش کاسه ای داغ تر از آش طالبان و در حد سخنگوی سازمان امنیت ملی پاکستان ظاهر شدید، نقش برجسته‌ی ستون پنجم دشمن در داخل کشور مبارکتان باد.