-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۵, شنبه

ایران: وضع افغانستان رو به وخامت دارد

به گزارش ایسنا ، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: متاسفانه گسترش خشونت ها در افغانستان به مرحله بسیار خطرناکی رسیده است و اگر جامعه جهانی ، کشورهای منطقه و تمام نیروهای مسئول در افعانستان به این مهم توجه نکنند، بیم‌ آن می رود که این کشور شاهد خشونت‌های فزاینده و شرایط امنیتی وخیم‌تری باشد.