-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱, جمعه

مبشر مسلمیار چرا کشته شد؟


تنها با زنده گی نمی جنگند؛ اول با خود تصفیه حساب می کنند.

الیاس ابدالی

اخیرا میان مبلغان سلفی-داعشی بر سر موضوع «عذر به جهل» اختلاف به وجود آمده بود و باعث جدال شدید میان آنان شده بود. اختلاف بر سر این موضوع، مبشر مسلمیار، عبدالرحمن فاتح و ابو عبیدالله متوکل را در یک صف و ابومحمد مدنی-مبلغ تاجیکستانی داعش-، ابو عمر، مولوی عبدالظاهر داعی و معروف راسخ را در صف دیگر قرار داده بود.

ابومحمد مدنی که ظاهرا در راس تبلیغی هایی داعش خراسان قرار دارد، معتقد است که عذر به جهل پذیرفتنی نیست و فرد جاهل و بی خبر از دین باید تکفیر شود، اگر عالمی هم در تکفیر آن فرد تعلل کند، او نیز کافر می شود.

اما مبشر مسلمیار، عبدالرحمن فاتح و ابو عبیدالله متوکل در این باب نظر دیگر داشتند. سرانجام این اختلاف باعث شد که ابومحمد مدنی و همفکرانش مسلمیار و فاتح را تکفیر و در آخر کار مبشر مسلمیار را حذف کنند.

در این میان عبدالظاهر داعی و معروف راسخ یاران قدیمی مبشر مسلمیار جانب ابومحمد مدنی را گرفته و حتا امروز در جنازه او اشتراک نکردند. معروف راسخ هم در ویدیویی که خبر کشته شدنش را رد می کند، از کاربرد کلمه «شهید» یا «شهادت» برای مبشر مسلیار خودداری میکند.