-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۸, سه‌شنبه

به زودی خواهید خواند


«اتاق 117- هوتل کابل/ 1979»

انتشارات شاهمامه/ مارچ 2021

دکترسیاهسنگ
آیا کتاب فارسی می‌تواند عنوان انگلیسی داشته باشد؟ گرچه ناجور به چشم می‌خورد، پس از خواندن متن شاید همنوا باشیم که تنها همان واژه می‌توانست در پشتی نخست رونما شود.

آیا سیزده نام ناهم‌خوان زیرین می‌توانند همزمان پهلوی هم چیده شوند: نورمحمد تره‌کی، حفیظ الله امین، طاهر بدخشی، سید داوود ترون، یونس خالص، واصف باختری، سید سرور واعظ، علی حیدر لهیب، بحرالدین باعث، اسدالله سروری، دستگیر پنجشیری، مجید کلکانی و الکساندر پوزانوف؟ اگر کتاب را بخوانید، خواهید گفت: تنها یک بار و همان همان روز آری. 

چه کسانی، چرا و چگونه ادلف سپایک دبز - سفیر و سیزدهمین نمایندۀ ایالات متحده در افغانستان - را گروگان گرفتند؟ آدم‎ربایان چند تن بودند: سه یا چهار؟ چهل‎ویک سال گذشت: نشانی فوران خون پیشانی دبز به گردن کیست؟ 

آیا امین و دبز رشتۀ پنهان از نگاه کرملین و کاخ سپید داشتند؟ آیا دبز و گروگان‌گیرها پیشایش پیوند و پیمان بسته بودند؟ مرگ دبز برای برزنسکی مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری  ایالات متحده چه بود: فال نیک گرفت یا شگون بد؟ 

اگر می‌خواهید به برگردان اسناد نشرناشدۀ دو دستگاه استخبارات شوروی و امریکا و ناگفته‌های بیست‌وپنج تن از آگاهان مسایل سیاسی، گواهان و دست‌اندرکاران "عملیات [ناکام] نجات زندگی دبز و... چندین راز دیگر دست یابید، اگر خواهان ریشه‌یابی نقش هلال بحران، شبکۀ سفاری کلب، ساختار "تیم بی"، شبکۀ هلال طلایی مواد مخدر و ... در سرنوشت خونین دبز باشید، و اگر باور دارید که بخش بزرگی از تاریخ پنجاه سال پسین افغانستان هنوز ننوشته ولی دسترس است، شما را زیاد چشم به راه نخواهم گذاشت. ماه آینده دور نیست.

(با سپاس از منیژه جان نادری)

گردانندۀ انتشارات شاهمامه، هالند

ریجاینا/ کانادا، پانـزدهم فبروری 2021