-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۶, پنجشنبه

گل آغا شیرزوی مسموم شده است


 وضعیت شیرزوی هنوز هشدار آمیز خوانده شده و ممکن است تا روشن شدن سرنوشت غنی دو باره به حال نیاید!

گل آغا شیرزوی از سیاسیون با نفوذ قندهار، قرار گزارش ها در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان بگرام منتقل شده است.

 او پس از آن ناگهان بر بستر مسمومیت افتاد که با اشرف غنی در ارگ ملاقاتی خصوصی داشت. غنی از وی دعوت کرد که با دست باز، به مناطق جنوب به ویژه قندهار سفر کرده وبا توزیع مبالغ سنگین پول به سران و بزرگان اقوام، مردم را در دفاع از «جمهوریت» به جاده ها بکشاند.

اما وی تازه سفرش را به هدف شوراندن مردم شروع کرده بود که مسموم شده و سپس گرفتارحمله قلبی شده است. 

گزارش مشعراست که وضعیت موصوف دربخش عاجل بیمارستان بگرام هنوز هشدارآمیز است. یک تحلیل آن است که وی ممکن است تا اتمام پروژه صلح به نفع طالبان به حال نیاید و یا هرگز دیگر روی زنده گی را نبیند.