-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۱, سه‌شنبه

سوء استفاده از دختران درشرکت برشنا


طبق گزارش به دست آمده، فساد اخلاقی در ریاست برق (برشنا) بیداد می‌کند! 

 وزارت داخله از وضعیت مطلع است؛ اما از ترس داوود نورزی رئیس شرکت راه سکوت و گذاره پیش گرفته است. نورزی یکی‌از  کمیشن کاران ارگ و شورای امنیت است. 

گزارش مشعر است که ده ها دخترجوان بازیچۀ مجالس کارکنان ارشد ریاست برشنا شده و نورزی دختران دستمالی شده را در پست ها مقرر می کند.  

گزارش‌ می افزاید که او اخیراً با زنده گی دختری در بدل گماشتن‌اش در یک پُست مدیریتی، بازی کرده است.