-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۵, سه‌شنبه

رییس گمرک ننگرهار در بدل پول رها گردیده است!

اخبار واصله از گمرکات مشعر است که حشمت الله علیزی؛ رئیس گمرک ننگرهار در بدل ۲ صد هزار دالر آمریکایی از توقیف رها گردیده است. 

قرار اظهارات یک‌ منبع معتبر از اداره گمرکات، جرایم سنگین وزارت داخله پس از توقیف رییس گمرک ننگرهار به ظن فساد در هفته گذشته، دو روز قبل وی را در بدل ۲ صد هزار دالر آمریکایی دوباره آزاد ساخته است.

 منبع همچنان می گوید که جرایم سنگین وزارت داخله در توقیف و سپس آزادی سازی رییس گمرک ننگرهار مطابق هدایت معاونیت اول ریاست جمهوری عمل کرده است. این در حالی است که مطابق دستور کتبی رئیس جمهور هیچ نهادی حق ندارد در امور گمرکات مداخله کند.

معاونیت اول از طریق جرایم سنگین و تحت نام قانون، گمرکات را به بهانه های مختلف زیر فشار قرار داده از آنها باج گیری می کند. بدین طریق، وجود فساد در ادارات پایینی بدون تحریک ادارات بالایی صورت گرفته نمی تواند.

حشمت الله علیزی که سه ماه قبل از طریق رقابت آزاد به صفت رئیس گمرک‌ ننگرهار تعیین بست گردیده بود بلافاصله پس از توقیف و پرداخت دو صد هزار دالر، آزاد و به وظیفه خویش در ریاست گمرک ننگرهار بازگشته است.