-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۷, جمعه

جمهوریت به استایل غنی خائن، یعنی این

فرید قویاش

 عجب حکومتی!

بالای نیروهای مسلح علیپور ده-پانزده فروند هلیکوپتر بیدرنک میرسد!

اما در دو روز محاصره ی پی درپی نیروهای اردوی ملی در خواجه سبزپوش فاریاب و خان آباد کندز هیچ طیاره و نیروی کمکی به داد فرزندان صدیق و شجاع کشور نمیرسد سرانجام در حدود پنجاه - شصت نیروی امنیتی مان کشته و زخمی و اسیر دشمن میشود!

این همه طیارات نظام در کدام مقاصد استفاده میشود؟