-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۳, پنجشنبه

توافق امریکا - پاکستان دربارۀ افغانستان بسیار خطرناک است

 خلیلزاد سر از نو تلاش های قبلی خود را در دوحه از سر می گیرد. گویا بعد از ترک میز مذاکره به وسیلۀ هیأت طالبان، گفت و گو های جانبی بین مقامات پاکستان و امریکا بر سر چه گونه گی شروع دور بعدی مذاکرات درجریان بوده است. دور بعدی مذاکرات، ممکن است بریک معامله تقسیم قدرت تمرکز داشته باشد، نه روی لفاظی های «امارت» یا «جمهوریت».

پرسش اساسی این است که پاکستان درنظام آینده درافغانستان تا چه میزان سهم می خواهد. درقدم اول، تا چه میزانی می تواند صلح را بالای امریکا و مردم افغانستان چقدر بفروشد. ناف و بنیاد اختلاف درهمین جاست؛ بود و نبود حاکمیت ملی افغانستان به همین تعامل بسته است.

پاکستان درافغانستان سه نوع حکومت می خواهد:

تحت الحمایه، نا توان و شکننده، و دربهترین حالت، «نظام دوست» که سرانگشتان هند را برای همیشه قطع کند. 

خوشبختانه، هیچ یک ازین الگوهای نظام سیاسی مورد نظر پاکستان درافغانستان خریدار ندارد. ممکن است آنان روی «اقلیت همیشه خائن» سرمایه گزاری خود را ادامه می دهند. افغانستان برای بقا و توسعه، راه طاقت سوزی را درپیش دارد. مهم ترین اولویت درجنگ همه گانی علیه پاکستان، بازسازی قدرت مقاومت ملی است که بعداً قادر باشد درجنگ علیه پاکستان، نرخ تمویل جنگ را برای آنان چند صد درصد بالا ببرد. تا آن زمان، گردش حلقه ای آب های افغانستان درداخل سرحدات کشور، به یک نقطه یی غیرقابل بازگشت خواهد رسید.