-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۶, چهارشنبه

گپ خراب شده روان است

 فضل رحمان اوریا در بحث « تودی خبری» تلویزیون طلوع یک رنگ گفته میرود که طالبان به دموکراسی و آزادی بیان صد درصد عقیده دارند و تطبیق هم می کنند. هرکس می تواند درمجالس شان آزادانه شرکت کنند و درفضای دموکراتیک بحث کنند!

می گوید دربیست سال ابرقدرت را شکست داده اند و فاتح اند. نمی گوید که پایگاه شان کجاست؛ از کدام مرجع اکمال می شوند؛ کدام نیروی خارجی با آن ها واقعاً جنگیده اند؟ اساساً طالبان چند نفر مسلمان را کشته اند!

فضل رحمان صاحب! واقعاً درسایۀ یک نظام شرعی نوع طالبانی می توانی نفس بکشی و زنده گی کنی؟