-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۲, چهارشنبه

به خاطر صلح، روح خود را نمی فروشیم

 محمد عارف عباسی از مصاحبۀ امرالله صالح با شبکه پی بی اس امریکا چنین گزارش داده است:این اولین باری است که  یک مأمور بر حال  بلند پایۀ  حکومت  با صراحت سیاست امریکا را در قبال توافق نامۀ صلح  با طالبان  مورد انتقاد  قرار می دهد.

امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در مصاحبۀ با شبکۀ PBS امریکا گفت" افغان ها از جنگ بیزارند ولی حاضر به فروش روح خود «معنویات یا ارزش های خود» نیستند." 

آقای صالح ارتباط مستقیم امریکا را با طالبان در سبیل صلح یابی در غیبت حکومت افغانستان اشتباه بزرگ سیاسی امریکا خواند. 

او افزود که آوردن دونالد ترمپ رئیس جمهور روی خط تلفون غرض مکالمۀ  ۴۵ دقیقه یی با کی!؟ باعث تعجب من بود، راستی تصور نمی کردم که رئیس جمهور امریکا را به سطحی تنزل دهند که صحبت کردن او با گروهی دحشت افگن آشوب گر فاقد هر نوع  هویت، پالیسی معقولی بوده باشد.

آقای صالح گفتار وزیر خارجۀ اسبق امریکا «پومپیو» را مورد انتقاد قرار داد،  که گفته بود  بعداز این توافق نامه یک امریکایی هم کشته نشده، او فراموش کرده که چه تعداد افغان ها به قتل رسیده، . به نحوی که وزیر خارجه بیان کرده مبین طرز  برخورد امریکا با متحدین آن بوده.

شاید بعضی ها به چنین سادگی اظهار کنند که این جنگی بود میان افغان ها، ولی من می گویم نی ابداً، "توقف" ما با دشمنی در نبردیم  که در سال ۲۰۰۲ شروع و در آن وقت دشمن با شما بودند که حالا هم   دشمن شما اند.

پالیسی های اشتباه انگیز قبلی، امریکا  را بیشتر از افغانستان متضرر ساخت.

امرالله صالح از حکومت جو بایدن می خواهد که برای  منافع و علایق امریکا تعریف مشخص و روشن ارائه کند .

هر نوع عقب گرایی سیاسی امریکا از منافعش زلزلۀ جهانی می آفریند؛
به گفتۀ آقای صالح.