-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۳, یکشنبه

آقای سراج! چی شد که به یاد قانون افتادی!؟


ضیاء سراج، رئیس امنیت ‌ملی می گوید:

"در برابر اظهارات اخیر مولوی مجیب‌الرحمن انصاری، اقدام قانونی می‌کنیم."

آقای سراج، چه شده که اکنون به یاد قانون افتاده اید؟ بخوانید که والی اشرف غنی چی می گوید:

وحیدقتالی والی هرات درواکنش به سخنان افراطی ملامجیب الرحمان اعتراف کرد که وی پایه‌های برق را توسط خواهرزاده اش انفجار داده بود اما دولت و هیچ کسی او را مجازات نکرد!

«کس برت چیزی نگفت،» چرا؟ مگر این جنایت در یک دشت بی صاحب و فاقد قانون انجام شده بود؟

آیا ضیاء سراج ازین مساله مطلع نبود؟ اگر نبود، نباید نام خود را امنیت ملی
بگذارد.

سخنان قتالی تف سربالا است به جمهوریت سه نفره که هرگاه خطری متوجه منافع صاحبان کود ۹۱ و ۹۲ متصور نباشد، هر جنایتی که ملا یا غیرملا انجام دهد، سکوت می کنند و «چیزی نمی گویند».

قتالی لابد موارد دیگری از جنایات بدون مؤاخذه را درحافظه دارد؛ چنان که گفت نفرهای مجیب الرحمان یک عروس را لت و کوب کرده بودند؛ اما نه قانونی از وی پرسان کرده، نه دولتی!