-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲, شنبه

اطلاعات مهم است؛ شیوه استفاده از اطلاعات مهم تر!

         امرالله صالح همیشه به توانایی اطلاعاتی اش می بالد. شک وجود دارد که میزان دقیق بودن و کمیت اطلاعات وی بیشتر از اطلاعاتی باشد که مثلا به آقای نبیل می دهند. صالح اما شاید روان شناسی می داند. او اطلاعاتش را آن قدر به رخ مخاطبان می کشد، تا آن ها فکر کند اصلاحات صالح منحصر به فرد است. در حالی که چنین نیست. 

         فرض کنیم اطلاعات وی دست اول و بی نظیر بوده و هست، موصوف با این اطلاعات چه خدمتی به نفع تامین امنیت انجام داده است؟ 

       در حالی که دزدی و ترور در کابل هنوز هم وجود دارد و انواع بمب گذاری ها در وسایط هر روزه انجام می شود و اخیرا عوامل ناامنی تا مستری و اسپندی گسترش یافته است. صالح با همه اطلاعات دست اولش دنبال سینما و گمرک و ... را گرفته است. و هر زمانی که بحث امنیت می شود؛ جلوگیری از سرقت موبایل را دست آورده گفته با افتخار یادآوری می کند. 

به صالح باید گفت: اطلاعات مهم است؛ شیوه استفاده از اطلاعات مهم تر!