-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۷, جمعه

تراکنش تاریخی شیوای شرق

 

عبدالمنان «شیوای شرق»، فرزانۀ روستا نشین از اقلیم تاریخی بدخشان از کوره راه های رنج ها و ریاضت ها عبور کرده و به معاونت وزارت اطلاعات و فرهنگ رسیده است. او به حد بسنده، صاحب التقوا، دانش پرور و صادق به زبان و فرهنگ خویش است. 

او مناعت خود را در حساس ترین فضای «جمهوری» مصادره شده، پاس داشت و به لیلام نبرد. او درهمایش رونمایی از کتاب «شکوه وپهنۀ زبان پارسی» اثرتازۀ جناب استاد محمدی درمقر وزارت اطلاعات وفرهنگ، بیباک، پاکباز و مردانه، ذره یی از باور و ارزش های فکری خویش عقب نرفت و خودش را درتارجرشدۀ مصلحت شوم و شایع در نه پیچاند.

شیوای شرق، متفاوت از همه کرسی داران سلف، مأموران بیش مدعا و ترسو، شکارچیان چموشِ موقعیت های گذرا، زیر نگارۀ محمود طرزی – آن پارسی نویس نقابدار و پارادوکسی- اظهار داشت که این زبان ( پارسی) را نه عرب، نه چنگیز، نه انگلیس، نه ریزه خواران انگلیس ونه معاندین محلی ( با دری سازی و تاجیکی سازی) نتوانستند از نفس بیاندازند.

شیوای شرق، توانایی معنوی شگرفی از خود ظاهر ساخت که برای همگنان دولتی و تیمی درس بزرگیست.