-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۲, چهارشنبه

دیدارمهم رحمت الله نبیل و احمد مسعود


دیدار رحمت الله نبیل با احمد مسعود فی الواقع با اهمیت است. روزانه، سیاسیون و نخبه ها هریک با همدیگرمجلس می کنند؛ اما نزدیکی نبیل و احمد مسعود مصلحت ملی برای آیندۀ افغانستان شمرده می شود. اگراین ملاقات، شروع فصل همگرایی بین این دو چهرۀ سیاسی باشد، امری مطلوب است.

 جنگ برای افغانستان و درهم شکستن مُهره پشت اجیران نیابتی، اولویت زنده گی امروز است. حال این بحث درمیان است که چه گونه می توان توان حیاتی افغانستان را برای مقابله با دشمنان حیاتی، حفظ و به کار انداخت. کمپاین صلح با طالب و ازین قبیل مسایل، تاکتیک بی فایده و سست بنیان است.