-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۹, یکشنبه

اکونومیست حکومت غنی را حکومت استبدادی خواند

     نوشته ی: فروغی

     همزمان با بالاگرفتن موج بگومگوها درباره ی حکومت موقت ، نشرگزارشهای انتقادی پیهم درمورد ناکامی های حکومت داکترغنی دررسانه ها و سازمان های معتبربین المللی ، سبب نگرانی های جدی درمیان حلقه ی کوچک وتک محورارگ شده است. شک آن وجود دارد که مقصد حامیان امریکایی حکومت کابل ازنشراینهمه انتقاد و سرزنش ، هموارکردن بسترتغیراتی باشد که آنان درآینده ی نچندان دوربرای افغانستان درنظردارند.   همه شاهد استیم که :  

   ــ چندی پیش سازمان شفافیت بین المللی ، دولت افغانستان را در زمره ی ده فاسد ترین دولتهای جهان قلمداد نمود .

  ــ همین دوهفته پیش بود که سرمفتش ویژه ی" سیگر " درگزارش صریحی اعلام کرد که از میدان هوایی بین المللی کابل ـ بخصوص ازبخش وی آی پی ، بکس بکس پول نقد توسط افراد بانفوذ سیاسی که توسط دفتر رییس جمهورتعین شده اند ، بخارج انتقال داده شده و مسوولان میدان هوایی کم ترین تلاش برای کنترول آن انجام نداده اند . 

   ــ بازهمین چند روزپیش بود که فارن پالیسی ، رسانه ی رسمی پالیسی سازامریکایی ، اشرف غنی را رییس جمهوربد برای افغانستان معرفی نموده ، رهبری ناکام او را یکی ازدلایل اصلی دوام جنگ و درد سرجدی برای دولت جوبایدن خواند  .

   ــ و حالا نیزدرتازه ترین گزارش ، واحد اطلاعات اکونومیست ، درتازه ترین رده بندی اش ازمیان 167 کشورعضواین نهاد ، حکومت افغانستان را ازنظرشاخص دیموکراسی ، آزادی های مدنی و تکثرگرایی ، یک رژیم استبدادی اعلام  نموده است . 

     در این شاخص برای بالاترین عملکرد حکومت‌ها ، ده امتیازدرنظرگرفته شده‌است، که افغانستان تنها 0,64 امتیاز که کمترین امتیاز است کسب کرده است .

      ارچند ممکن است با وجود اینهمه سرزنش ها وافشاگری های مستندِ امریکاییان ، تیم تک محورارگ و طرفداران احساساتی اش بازهم با جیغ وفریاد نظریات اکونومیست را هم همانند گزارشهای سیگر، فارن پالیسی و سازمان شفافیت ؛ غلط و اشتباه دانسته ، با لجاجت بگویند : داکترغنی درافغانستان ، دموکراتیک ترین حاکمیت دولت را برپا داشته ، آبگیرهای بندکمال خان را پراز آب کرده و کشور را با خطوط آهن مجهزخواهد نمود ؛ اما واقعیت اینست که ، نشر پیهم و مکرراینهمه خبروگزارش درمورد ناکامی های حکومت افغانستان ازسوی حامیان امریکایی اش ، حقیقتی است انکارناپذیرکه می تواند رییس جمهورغنی و چند نفرِ دور و پیش اش را درارگ به سختی نگران سازد ـ نگران آینده ی ناروشن شان که امریکاییان خوش ندارند همه را حالا افشا نمایند .