-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۷, دوشنبه

خواستگاری دختر دکترعبدالله به نواسه ببرک کارمل فسخ شد

خبر می رسد که مراسم خواستگاری از دختر دکترعبدالله براثر مخالفت خود عبدالله لغو شده است. 

شبکه اطلاعاتی مقاومت به گزارشنامه افغانستان خبر داد که قرار بود دخترعبدالله را برای یکی ازفرزندان یا یکی از نواسه های ببرک کارمل خواستگاری کنند که از سوی فامیل عبدالله هم پذیرفته شده بود؛ ولی خود عبدالله بنا به ملاحظات سیاسی و این که آبرویش نزد مردم صدمه خواهد دید؛ از پذیرش خواستگاران پرهیز کرده است. 

خانواده دکترعبدالله که طی قریب به دو دهه درحفاظت دولت هند در دهلی بود، به فرانسه منتقل شده است. بعد از انتخابات اخیر، رابطه حسنه بین عبدالله و حکومت مودی به سردی و انقطاع رفت و هند، امرالله صالح را جایگزین عبدالله کرد.