-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۸, جمعه

یک سکرتر امرالله صالح دستگیر شد


طبق گزارش به دست آمده از منبع موثق درکابل، همزمان با لغو جلسات « شش ونیم» به سرپرستی امرالله صالح، ادارۀ جرایم سنگین وزارت داخله یکی از سکرتران صالح را که گفته شده از دیرباز در اخاذی از قراردادی ها، تعیینات غیر قانونی در بدل رشوه و سایرخلافکاری ها دست داشته، شناسایی و دستگیر کرده است.

هنوزروشن نیست که آیا فسخ جلسات شش ونیم به این مسأله رابطه دارد یا خیر. همچنین مشخص نیست که آیا تعطیلی جلسات شش ونیم جنبه مؤقتی دارد یا دایمی؟

گزارش می افزاید که جرایم سنگین وزارت داخله پس از تحقیقات ابتدایی موضوع را ضم‌ گزارش همراه با متن تحقیقات به نهاد شورای امنیت ملی فرستاده است. 

در این حال، امرالله صالح نهایت تلاش دارد تا جهت مصونیت و حفظ مقام واعتبار خودش موضوع مخفی نگهداشته شده و در رسانه ها درز نکند.

آنچه در این میان بیشتر قابل مکث است؛ دست داشتن افراد وابسته به معاونیت اول ریاست جمهوری در فساد موجود در دستگاه دولت است. چگونه عامل فساد می تواند با فساد مبارزه کند؟ جز اینکه ادای دروغی در آورده، و نهادهای بین المللی و داخلی را با برنامه های آبکی گیر و گرفت چند تا سارق تحت نام تامین امنیت و اصلاحات سرگرم نگه دارد.