-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۵, شنبه

این خانۀ احمد محمود است که تخریب شد

 


درین خانه رمان های معروف «همسایه ها» و «زمین سوخته» نوشته شده بود. حال و هوای رمان همسایه ها دردیوارها و پنجره های خانه همچنان جاریست... روح خالد درهمه جا هست... ای وای زنده گی... نویسنده گی، تلاش بی پایان برای زنده سازی تابوت های خاطره هاست