-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۰, دوشنبه

بسم الله را ضرب یک میلیون کنید؛ بازهم نجات اشرف غنی ممکن نیست

 گروه نفاق در ارگ، اکنون روی «پل صلات» راه می رود؛ غلتیدنش درگرداب نابودی، قریب الوقوع است. اما گروه غریق، به هرطرف دست می اندازد تا خودش را روی موج نگهدارد. فی المثل، تلاش دارد با سرباز گیری تازه از مجمع دشمنان ( اردوگاه ضد طالبان)، برای ماندن در قدرت علیه طالبان دیوار گوشتی بر پا کند. 

تلاش های التماس آلود برای کشانیدن صلاح الدین ربانی به جرگۀ غرق شده ها، پی آیندی وارونه داشت. صلاح الدین بر یک موضع مثبت ملی وتاریخی پای می فشارد و سزاوار حمایت همه جانبه است. فراموش کرده اند که او فرزند استاد ربانی است و به «جیب خرجی» نمی اندیشد. او دمِ تبر را دقیقاً در نقطه گسل گروه ارگ فرود آورده است.

همزمان گزارش شده که ارگ با درک تشنه گی و دریوزه گی بسم الله محمدی به داخل شدن دردستگاه فاسد تر از دورۀ کرزی، به علت تعلقیت وی به جبهه مقاومت سابقه ( نه حالا) ونسبت وی به دره پنجشیر، او را همچو پیشمرگی ابزاری روی صحنه دفاع یا داخله بیاورد تا مردم پنجشیر به دفاع از ارگ برخیزند.

 بسم الله هم درنظر مبارزان مقاومت اول و هم از دیدِ فعالان رزمی مقاومت دوم، یک مهره سوخته، بی اعتماد و نا کارا است. آن ها می دانند که یگانه دغدغه بسم الله، یافتن یک راهی میانه برای حفاظت از دارایی های پرحجم و حرام است که به هیچ مرجعی درآن مورد به هیچ مرجعی پاسخ نداده است. رهبری مقاومت دوم، قطعاً نگاه مثبت نسبت به اشرف غنی و دستگاه غارتگران ندارد و بسم الله هیچ کاری برای نجات گروه ضد ملی از دستش پوره نیست. برچسب انتساب آدم های همچو بسم الله به جنبش مقاومت ملی، بسیارپرتاوان خواهد بود.