-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۶, پنجشنبه

قربانی بعدی، احتمالاً مولوی حسام است

امرالله صالح از ماه ها پیش روی مولوی تمرکز کرده است.


طبق گزارش به دست آمده، شورای امنیت ملی ارگ، بالای  مولوی حسام الدین حسام پلان عملیاتی دارند. منبع اطلاع دهنده می گوید که احتمال دارد قربانی بعدی مولوی حسام باشد.

 امرالله صالح از مدت ها به این سو روی اطلاعات جمع آوری شده در بارۀ مولوی حسام مشغول است و در طی  این مدت زیر نظر قرار داشته است. گزارشنامه افغانستان قبلاً نیز درین باره اطلاعات هشدار آمیزی را انتشار داده است.