-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۷, جمعه

جنجال خاموش درپنجشیر درجریان است


بر سر جانشینی فرمانده مرحوم گدامحمد خالد کشمکش بین ارگ و مردم شروع شده است. 

فرمانده گدا، رئیس شورای مجاهدین پنجشیر بود و اکنون امرالله صالح پلان دارد که فرمانده گل حیدر را به جای وی نصب کند. 

فرمانده گل حیدر، نفرخاص شورای امنیت و مجری برنامه های خرابکارانه ارگ درپنجشیر است و مبالغ کلان پول دراختیار وی گذاشته شده تا نا همواری ها برای رسیدن به هدف را از میان بردارد. منابع مجاهدین می گویند که اگر گل حیدر به ریاست شورای مجاهدین منصوب شود، باید فاتحه مجاهدین را که همانند دژ استوار مقاومت علیه استبداد درصحنه ایستاده اند، خواند. ترس و ابهت شان از بین رفته و قربانی معاملۀ گروه جدیدی از سوداگران خواهند شد.