-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۹, شنبه

خشم اشرف غنی بر لوی سارنوال

 طبق گزارش، مدتی پیش اشرف غنی  رئیس دادستانی را  نزد خویش خواسته و پرسیده است دوسیه های خاصی را که در طول شش سال برایت نشانی کرده بودم درکجا هستند؟

فرید حمیدی حیران می ماند. غنی به دوسیه هایی اشاره داشت که براساس آن باید تاجران و سرمایه داران شمال و مسوولان بنادر آن حوالی تحت فشار گرفته می شدند. او سوال می کند که دوسیه ها چرا خاک گرفته اند؟

وقتی حمیدی  خاموش می ماند غنی یک هیاتی تشکیل می دهد تا وضعیت را درباشگاه سرمایه داران شمال بررسی و گزارش کنند.

درنتیجه تحقیقات مشخص می شود که درین سال بیشترینه افرادی که به بهانه ها و مناسبت های مختلف از بنادر و سرمایه داران شمال اخاذی کرده و رشوه گرفته اند؛ افراد فرید حمیدی بوده اند!

اشرف غنی فرید حمیدی را به سختی تنبیه و تهدید کرده است و معلوم نیست چه تصمیمی دربارۀ وی خواهد گرفت. فرید حمیدی در تمامی شاهرگ های عایداتی، اقوام، دوستان و کمیشن کاران خویش را جا به جا کرده است که درشش سال پول های جمع آوری شده را به ترکیه و دوبی منتقل کرده اند.