-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۸, جمعه

ارگ از اقدام علیه مجیب الرحمان انصاری ترس دارد

 به نظر می رسد که بعد از ضبط تماس های تلفنی شباروزی ملا مجیب الرحمان رحمانی به وسیلۀ امنیت ملی، فرستادن اجنت ها به محضر او تحت پوشش افراد مخلص و مؤمن، مشاورت ها درارگ و سرانجام کوت شدن صورت نوشتاری مکالمات بر روی میز حمدالله محب و ضیاء سراج، این نتیجه را به دست داده است که هرنوع اقدام حتی ابتدایی علیه مجیب الرحمان از نام «قانون» منجربه انقلابی خواهد شد که از هرات شروع و تا ارگ کابل را در شعله هایش خواهد سوخت.

شماری از منابع به ارگ گفته اند که مجیب یک دام اطلاعاتی کشورهای منطقه است؛ اما سخنانش درنزد عوام به طور کامل مورد اجابت است و باید وضعیت را بهبود بخشید. اما دیگر فرصتی برای اصلاحات باقی نمانده است.