-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۹, شنبه

جنگ صالح و محب، برسرعایدات است

تفاوت بین فضلی و امرالله

بربنیاد گزارش اپراتیفی، حمدالله محب  دو  برادر  را  یکی رئیس  محبس عمومی؛ و دومی به نام جمشید راشد یا توتاخبل را  رئیس جنایی  وزارت  داخله مقرر کرده بود. مدتی بعد، حمدالله محب به انتصاب قوماندان امنیه کابل نیز دست زد. روزانه میلیون ها عاید، از بنادر گرفته تا گمرکات و حوزه ها از طریق توتاخیل به جیب محب سرازیر می شود و امرالله صالح عملاً عواید خود را از دست داده است. 

زورامرالله به جمشید راشد یا همان توتاخیل نمی رسد. این وضعیت به مرور، صالح را منزوی و محدود کرده و دو سال به این سو بین محب و امرالله کشیده گی ایجاد کرده است. صالح سعی کرد برادر توتاخیل را از ریاست محبس کنار زده و مورد بازپرسی قرار دهد؛ اما با واکنش محب مواجه شده است. جنگ برسر عایدات است که محب، امرالله و فضلی را با همدیگر یخن به یخن ساخته است. اما فرق امرالله و صالح واضحاً دریک چیز است. فضلی افزون بربرنامه های پولسازی، کسانی از قوم خود را انتصاب می کند؛ برعکس، امرالله صالح قوم خود را ذلیل و فراری ساخته و از کار بیرون می کند. گزارش های حساس دیگری درمورد جمشید توتاخیل دردسترس است که فعلاً نشر آن به مصلحت نیست.