-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۰, دوشنبه

احضارات/ جبهه مقاومت غافلگیرنشود!


طالب و اشرف غنی یک دشمن مشترک، راهبردی وتعریف شده دارند: جبهۀ مقاومت ملی دفاع از افغانستانکشور با مخاطرات سختی مقابل است. سوال تاریخی مدافعه از کشور، بار دیگر مغز همه را درنوردیده است. درین میان، جبهه مقاومت در آزمون طاقت فرسایی به سر می برد.  فهیم، عبدالله و قانونی، از نام انوشه یاد احمد شاه مسعود، 19 سال پیش، جواز خلع سلاح جبهه دربدل زنده گی بی دغدغۀ شهرنشینی را اعلام و اجرایی کردند. اکنون، پی آمد آن، هستی افغانستان و نسل حاضر وآینده را هدف گرفته و گفتمان نجات و دفاع از مدنیت کشور داغ است.

 مگر مقاومت ملی بین دو سنگ قرار دارد. از یک سو، طالبان به اثر مشوق های امریکا، به قلۀ تکبر فراز آمده وبرطبل جنگ کوبیده می روند؛ از جانب دیگر، اشرف غنی و شرکاء مرموزش، از موقعیت انزوای عمومی، فساد و دزدی حشری، افراطیت سیاسی و توافق مخفی با ایران، به هر قیمت ممکن، به نام «جمهوریت» به حفظ قدرت مصمم اند. تلاش های غنی برای تصاحب هستۀ اصلی مقاومت ملی، قطعی شکست خورده است.

بنا برین، جبهه مقاومت، با دو دشمن رو در رو است و برای آن که ناگهان خنجر نخورد و دفن نشود، جز درهم شکستن دست کم یک جبهه از دو جبهۀ «دشمن» راه دیگری ندارد. اگر شماری از یک راه حل ممکن نوید می دهند، چنین راه ممکن، غیر از تسلیمی و جنگیدن به نفع این یا آن دشمن، چیز دیگری نیست.

آن چه جبهه مقاومت عاجل ضرورت دارد، استفاده از زمان است. فرصت بسیار محدود و پرشتاب از دست می رود. مبرم ترین وظیفۀ جبهه، غلبه بربحران درونی است که درقدم اول، میراث سه میدان باختۀ سیاسی پسا مسعود است. ثانیاً دو جبهه آشکار دشمن، ( طالب وغنی) سرگرم تزریق نفاق ووسوسۀ حب مال و منال در شرائین آن است.  هر دو دشمن، به هدف رخنه وشق، نیابتی سازی و بی اثر سازی توان رزمی و عملیاتی این جبهه با تمام امکانات مشغول به کار اند. 

پیش بینی از آینده وجود ندارد. امکان دارد دپلوماسی پشت پرده که هم اکنون با پاکستان وامریکا درجریان است، منجر به ترسیم یک نقشه راه میانه شود. با آن هم به نظرمن، بخش اعظم توانمندی نیروهای امنیتی و دفاعی، که درحال حاضربا دشمن درنبرد اند، بخشی عمده ای از نیروهای مقاومت است. بنا برین اقدام فوری مقتضی آن است که جبهه مقاومت ملی علی العجاله، منشور ومانیفست سیاسی و نظامی خود را دربرابر دشمنان، تدوین و اعلام کند. دروهلۀ بعد، برای یک نبرد سراسری و جنگ خلق برای نجات مملکت کارسازماندهی خود را آغاز کند. اوضاع به گونه ای است که احتمال دارد یک انفجارغافلگیرانه، همه ای محاسبه ها را خراب کند.