-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۴, دوشنبه

عبدالروف کودک ربوده شده، درقید سلام بای است

 


کودک معصوم نبی بای براثراختلاف روی هفت لک دالر با شریک تجاری اش سلام بای ربوده شده است. یافته های اطلاعاتی نشان می دهد که عبدالروف کودک ربوده شده دربلخ، درنتیجه منازعه میان پدر کودک و شریک تجارتی اش برسر یازده لک دالر نا پدید گشته است.

این فاجعه، از کش و گیر نبی بای پدر عبدالروف با شریک تجاری اش سلام بای شروع شد. نبی بای ازحساب شرکت یازده لک دالر برداشت کرده بود. مدتی بعد، هفت لک آن را بدون گرفتن رسید ( سند وصول مبلغ) واپس به سلام بای برگرداند. اما سلام بای بعد از چند روز ناگهان به پدر عبدالروف ( نبی بای) گفت که پول ام را بده!

نبی بای می گوید: هفت لک را تأدیه کردم، متباقی را به زودی می رسانم.

سلام بای می گوید کدام هفت لک دالر؟

وی از وصول هفت لک دالر انکار می کند و جنجال بالا می گیرد. یک هفته بعد، سلام بای به یکی از شبکه های مخفی مافیایی که از جمله دوستانش بوده اند، مراجعه کرده و با آن ها بند وبستی را سامان می دهد. شبکه مخفی وابسته به یکی از سیاسیون ارشد مزارشریف است. سلام بای به فرد اول شبکه آدم ربا می گوید که یازده لک دالر پیش نبی بای دارم؛ اما حاضر به پرداخت نیست. پولم را ازش بگیر، پنج لک دالر برای خودت و متباقی را به من بسپار.

توافق حاصل می آید و عبدالروف کوچک به زودی ربوده می شود. گزارش می گوید که کودک مظلوم در حمام زیر زمینی یکی از مهمان خانه های همان سیاسی ارشد نگهداری می شود. نبی بای، اشرف غنی، مارشال دوستم و همان سرمایه دار سیاستگر، ازین راز مطلع اند؛ اما دولت کاری از دستش ساخته نیست. گروه ارگ نشین دروضع وخیم بودن یا نبودن قرار دارند و حاضر به پرخاش کارتمام با رقبای سیاسی محلی خویش آن هم برسر یک طفل نیستند.

مارشال دوستم درمصاحبه اش با شبکه آریانا، درین مورد محتاطانه حرف زد و گمان زنی کرد که اختطاف گران، گروگان خویش را از یک ولایت به ولایت دیگر می برند. اما سخن مارشال ممکن است تخمین یا ندانم گویی تاکتیکی باشد. کودک در حمام زیر زمینی یک اپارتمان چند منزله قید است. این اپارتمان مربوط یک مقام محلی است. پدر کودک پیشاپیش به ریاست جمهوری هم خبر داده است.

دولت می تواند به سرعت به این تراژدی پایان دهد؛ اما اقدام نمی کند. فیلم ها و عکس هایی که تا کنون از دستگاه های تلفن دستی به شبکه های مجازی ارسال شده، از سوی افراد فنی و هکرها می تواند کشف و رد گیری شود. هر تصویر که از یک کمپیوتر یا موبایل فرستاده می شود، هکرها می توانند شماره سریال، نوعیت و مکان آن را کشف کنند. دولت سهل می تواند از سی آی ای یا استخبارات آلمان دربلخ کمک بخواهد.