-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۴, دوشنبه

تفاهم بین ایران و امریکا نزدیک است

 کنارآیی ایران و امریکا بازار طالبان را سست می کند.

هنوز هیچ خبر رسمی از توافق و تفاهم امریکا بر سر برجام منتشر نشده اما برخی تصمیمات در برخی نهادهای جهانی که دستشان به دهان امریکاست نشان میدهد که تفاهم قطعی است. دیر و زود ممکن است داشته باشد اما سوخت و سوز ندارد. از جمله نهادهای جهانی "اوپک" است که روز گذشته دبیرخانه آن از ایران خواست که در سطح وزیر در جلسات مقدماتی تدارک اجلاس آینده اوپک شرکت کند و این یعنی بازگشت ایران به بازار جهانی نفت وخاتمه تحریم نفت ایران.

آنها که مجلس بر سر در آمد مندرج دولت از فروش نفت در بودجه جنجال به پا کرده بودند پیش بینی دولت در باره تحولات در کاخ سفید و شکست تحریم ها را نفهمیده بودند.

دعوت اوپک از ایران برای شرکت در جلسات مقدماتی اجلاس آینده به معنای آنست که اوپک می خواهد از برنامه های ایران و بویژه میزان استخراج و فروش نفت آن پس از لغو تحریم ها مطلع شود. امری که در سه سال گذشته محلی از اعراب نداشته است.

ایران به محض لغو تحریم ها نفت خود را وارد بازار خواهد کرد. حتی از هم اکنون  مشتری های نفت ایران گفتگو با ایران را آغاز کرده اند.

اینها اخباری نیست که راستگرایان اصولگرا و پایداری از شنیدن آنها خوشحال شوند و به همین دلیل همچنان بدنبال شعارهائی هستند که بتواند مانع لغو تحریم ها و جان تازه گرفتن برجام و خاتمه درد و رنج مردم بشود.