-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۵, چهارشنبه

اختلاف شدید بین رولاغنی و دکترفضلی

برکناری ارغندیوال از وزارت مالیه، اختلافات را کاهش نداد.

طبق اطلاعات موثق از درون ارگ رابطه  خانم غنی با فضلی خیلی خراب شده است. 

 چندی پیش شاکر کارگر  به خارج از کشور سفر نموده بود . فضلی فوراً در حوزۀ کاری دفتر شاکر کارگر افراد خاص خود را نصب کرده بود.

شاکر کارگر دربازگشت به کابل، چون اوضاع را چنین دید، به وظیفه نیامد. چند روز بعد زن غنی برایش زنگ زد: چرا دفتر نمی آیی؟

شاکر گفت همه مسولیت برای فضلی و دیگران سپرده شده، نیاز به آمدن من نیست.

رولاغنی  فضلی را به دفترش طلبید و با سخنانی دشنام آمیز و خیلی اهانت بار با وی سخن گفت؛ اما در سازوکار تعیینات فضلی نتوانست تغییری بیاورد. رولا اخیراً تلاش زیادی راه انداخته تا فضلی را به یکی از سفارت ها انتصاب کرده و از کابل براند؛ اما همه تلاش هایش ناکام مانده است. 

غنی توسط حواریون خویش در یک محاصره شدید قرار گرفته است. حتی گزینش معاون وزارت ها و انتصاب رئیس های ارگان های محلی گاهی بدون اطلاع غنی صورت می گیرد. اکثر مقرری ها در دولت، حکومت و ولسی جرگه از سوی فضلی و شبکه های فعال در اطراف غنی انجام می گیرند. هزینه های به دست آمده از وزارت مالیه و گمرکات ( اتفاق نظر درمقرری همایون قیومی، اکلیل و اجمل لبنانی) تا حال بین رولا و فضلی مساویانه تقسیم می گردید؛ اما از چندی به این سو، به اثر مقاومت گروه ارغندیوال و انتصابات جدید، سطح عواید پائین آمده و این مساله باعث بروز اختلاف بین رولا و فضلی شده است. برکناری وزیرمالیه نیز از اختلافات شان نکاسته است.