-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۶, پنجشنبه

وقتی به دیدن آمرصاحب رفتم...

 جنرال عبدالقادر وزیر دفاع اسبق، خلبان  طیاره شکاری، فرمانده عمومی هوائی و مدافع هوائی، مشاور سردار داود ، ریس ارکان مدافع هوائی، رئیس شورایی انقلابی بعد از ۷ ثور، وزیر دفاع در دولت نورمحمد ترکی ، محکوم به اعدام در حکومت نور محمد ترکی و حفیظ الله امین، معاون رئیس دولت در حکومت ببرک کارمل ، وزیر دفاع در دولت داکتر نجیب و  سفیر در  پولند دوره دکتر نجیب.

ملیت تاجیک، مسكونه شهرستان غوریان، استان هرات در کتاب خاطرات خود می نویسد:

دوره مقاومت بود ، آمر صاحب را مى خواستم جهت كارى كه داشتم از نزديك بيبينم. رفتم به خانه اش كه دو تن دارند ترك (ترق) هاى ديوار خانه اى را كه متعلق به احمدشاه مسعود مى شد، با گِلى كه مملو از كاه بود بپوشانند تا از نفوذ سردى به داخل خانه جلوگيرى كنند.

به اين دو تن خيره شدم و اين خانه را ديدم، برايم جالب بود، خانه ى مردى كه در افغانستان حرف اول را ميزند با اين وضعيت؛ بى خبر از اين كه يكى از همان كارى گر ها مسعود بزرگ بود. 

بعد از اين كه كارم تمام شد همان روز تا جاى كه رفتم اشك ام را گرفته نمى توانستم. ( روبرداشت)