-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۱, سه‌شنبه

ادعای تازه حکمتیار دریک محفل خودی


گزارشی از منبع خاص واصل شده است که حکمتیار درمحضر شماری از یاران خودی گفته است کسانی که با من از درِ مخالفت پیش آمدند، سال ها پیش با دولت های داود خان، تره کی، حفیظ الله  امین، کارمل و نجیب ارتباط مخفی داشتند.

وی مشخص از انجنیروحیدالله سباوون، جمعه خان همدرد، اکبربارکزی، فاروق وردک، ارغندیوال و شماری دیگر نام برده است. حکمتیار گفته است که من از رابطۀ آن ها با نظام های کمونیستی با خبر بودم اما تحمل می کردم. وقتی من به سفارت های امریکا و انگلیس نرفتم و التماس نکردم، آن ها سرخورده شده و از من راه خود را جدا کردم.