-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۳۰, پنجشنبه

سفراحمدولی مسعود به پاکستان/ استقبال لطیف پدرام

 پایان «تک قومی دیدن افغانستان»

عبدالطیف پدرامجناب آقای احمدولی ‌مسعود،برادر قهرمان‌ملی و رئیس بنیاد شهیداحمدشاه‌مسعود به دعوت رسمی وزارت امور‌خارجه‌ی جمهوری‌اسلامی‌پاکستان،به منظور دیدار با مقامات‌عالی آن کشور امروز با جمعی از همراهان به اسلام‌آباد سفر نمودند.

این سفر را به فال‌نیک می‌گیریم و امیدواریم سفرها و دیدارهایی از این دست،دیدگاه کشور همسایه‌ی ما را از"تک‌قومی‌دیدن‌افغانستان" و نگاه یک‌ جانبه و ماقبل مدرن در بستر "نگاه‌باز" و معطوف به چندقومی بودن افغانستان متحول سازد،که البته تا حدود امیدبخشی‌ در سال‌های پسین متحول شده است.

دوستی با همه‌ی اقوام افغانستان/خراسان،احترام به تمامیت ارضی،در چهارچوب مرزهای شناخته‌شده‌ی بین‌المللی به ویژه مرز رسمی دیورند،باعث بهبود هر چه بیشتر و روزافزون مناسبات دو کشور و دو مردم مسلمان و باهم برادر در جهت حل مشکلات و ایجاد دوستی و همسایگی پایدار می‌گردد.

ارگی‌ها و شوونیست‌ها از سفر چهره‌های مربوط به اقوام دیگر به کشورهای همسایه خشمگین می‌شوند،این سفر نیز با خشم و نفرت آن حلقات مواجه شده است؛فکر می‌کنند سفر اقوام غیرپشتون-افغان منافع انحصارطلبانه‌ و قدرت سیاسی شان را به خطر مواجه می‌کند و بافت‌های شان را پنبه می‌سازد.

از چهره‌ها،رهبران و مبارزان همه‌ی اقوام می‌خواهم،هر جا که منافع جغرافیا و تبارشان،مشروط به شرط حفظ استقلال و آزادی‌عمل و سربلندی میهن شان ایجاب می‌کند در این لحظات بحرانی و سرنوشت‌ساز وارد گفتگو و عمل شوند و از توطیه‌های ارگی ها و شوونیست‌ها نهراسند.با اقدامات جسورانه،راهبردی،و در عین زمان درست،منطقی،آزادی‌خواهانه و عدالت‌خواهانه،امر بزرگ تصمیم‌گیری سیاسی و میهنی را از انحصار یک مشت انحصارطلب قومی آزاد بسازند و عمومی کنند.این کار به خیر همه‌ی اقوام و صلح و ثبات و عدالت در کشور است. 

اقدام وزارت امور خارجه جمهوری پاکستان در دعوت از برادر قهرمان‌ملی نیکو و پسندیده است.