-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۱, سه‌شنبه

قاچاق گُرده درهرات/ بزنس مافیای افغانی وعرب های خلیج


شبکۀ مافیای دولتی در کابل و هرات  درفروش اعضای بدن انسان ها  با شبکه های عرب خلیج شراکت دارند.

گزارش می رسد که عوامل جنایت کار از کشورهای قطر، امارات و عربستان سعودی در شکار اعضای بدن انسان ها از جمله کشیدن گُرده ( کلیه) از بیماران مظلوم و بی خبر در جنوب غرب افغانستان از طریق درمانگاه های مافیایی دست دارند. از سال ها به این سو، عرب های مشکوک تحت نام خدمات بهداشتی سیار و شکار شاهین و عقاب در ولایات فراه، هرات، نیمروز و هلمند پیوسته در رفت و آمد بوده اند. کنسولگری های دولتی با دخالت مقامات محلی و مرکزی به اعضای مافیا ویزا صادر می کنند.

در گزارش آمده است که ریاست امنیت ملی ضمن ردگیری حلقات عربی در آن ولایات ده ها گزارش را دربارۀ کلنیک سازی و شکار پرنده گان مستند سازی کرده است. درگزارش های امنیت ملی آمده است که مأموریت اصلی شبکه های عربی در جنوب غرب افغانستان، نه شکار پرنده گان و ساختن درمانگاه های محلی، بلکه خرید و فروش اعضای بدن انسان ها از جمله گرده ( کلیه) بوده است. 

درگزارش قید شده است که شبکه های قاچاق اعضای انسان هرعدد گرده را به قیمت پنج هزار دالر از بیماران یا واسطه ها یا دکتران می خرند و سپس آن را در بازارهای اروپایی به پنجاه تا یک صد هزار یورو به فروش می رسانند. گزارش می گوید که شبکه های عرب درهرات به مقامات ارشد دولت کابل رشوه می پردازند و در عواید عمومی این تجارت وحشتناک با آنان شراکت دارند.