-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۰, چهارشنبه

وزیربا تدبیر: درنامه وزیرامریکایی کدام توهینی دیده نمی شود

امرالله صالح، سهل و داوطلبانه، پیش از شروع بازی، خود را نک اوت کرد. اشرف غنی و شرکاء حالا خواهند گفت که حرف های صالح صاحب نظر خودش است! حنیف  اتمر، دربارۀ نامه وزیرخارجه امریکا، واکنش زیرکانه یی نشان داد که با آتشین خویی امرالله صالح از نظرسیاسی بسیار متفاوت بود. وی درمقام یک سیاستمدارعاقبت اندیش گفت که وی لابه لای ادبیات نوشتاری نامه وزیرخارجه امریکا هیچ نشانه ای از اهانت به وقار و حاکمیت یک کشور مستقل مانند افغانستان ندیده و تبادل چنین نامه ها بین ما و همکاران بین المللی یک امری عادی است.

اتمر، درنبرد با حریفان قومی درسطح داخلی، فتوحات درخشانی دارد؛ اما شرایط به گونه یی است که با همه تدبر وتوانمندی دپلوماتیک، زیرچرخ تاریخ رفته است.

حالا که حلقۀ الا و بلا در گردن امرالله صالح افتاده، یا خود امرالله حلقه تیغ کشی علیه ادارۀ جدید امریکا را به گردن انداخته، غنی و حنیف، چانس ممکنه برای بقای سیاسی را به نفع خود مصرف می کنند. به جامعه جهانی می گویند که حرف های صالح صاحب، نظرشخصی ایشان است و به سیاست رسمی جمهوری افغانستان ربط ندارد. به این ترتیب، امرالله خود به خود از صحنه بیرون پرتاب شده است.

درقانون اساسی افغانستان هیچ گاه گفته نشده است که یک معاون رئیس جمهور پای فلان سند یا وثیقه تاریخی و ملی باید امضاء بگذارد. از امرالله کی دعوت کرده که درپای سندی امضاء کند؟

امرالله دو دهه به سیاست امریکا وجهان خدمت کرد؛ اما یکباره همه جمع کرده گی ها را با شاخی باد زد. او درلفظ به همان امام حسینی خودش را تشبیه کرد که متوهم اعظم ( غنی) او را نواسۀ خدا می گفت. رحمت الله نبیل نیز درهمسویی با جامعه جهانی، دولت های افغانستان علیه طالب و پاکستان مبارزه کرده و دست آوردهایش بسا برجسته اند. اما درشرایط حساس، یک کلمه حرف نا به هنگام از زبانش شنیده نشده است.