-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۶, شنبه

همدستی والی پنجشیر با مفرزه های آشوب


 عبدالله، قانونی، بسم الله و امرالله صالح، جنگ رقابتی خود را به میدان پنجشیر متمرکز کرده اند.


ناظران اطلاعاتی «مقاومت» از پنجشیر گزارش می دهند که کمال نظامی والی پنجشیر خود با گروه اراذل و اوباش نیابتی متحد شده و برای حفظ موقعیت خود به قیمت تطبیق پلان های دشمن با آنان وارد تعامل شده است. 

عبدالله، قانونی، بسم الله و امرالله صالح، جنگ رقابتی خود را به میدان پنجشیر متمرکز کرده اند و این وضعیت، درحکم ایجاد مزاحمت و شرارت اندازی دم راه شورای مجاهدین پنجشیر و احمد مسعود است که همزمان با افزایش تهدید را متکبرانۀ طالبان، سرگرم آماده گی برای مقابله با یورش های آنان اند.

کمال نظامی اخیراً حمید خراسانی را درمهمان خانه اش پذیرایی کرده و حق السکوت داده است. همچنین قوماندان امنیه در رقابت با والی، خراسانی را در هوتل کورابه مهمان کرده و با وی وعده همدستی داده است. درهمین حال، حسیب قوای مرکز به تاجران کابل تماس گرفته و با جبر و تهدید از آنان پول مطالبه می کند و درصورت نرسیدن پول، حمله به خانه های شان را سازماندهی می کند. این عملیات نتیجه بی کفایتی و سیاه بازی حکومت محلی پنجشیر است. 

شادروان احمد شاه مسعود، اراذل و اوباش و تفنگداران ارجل را معادل دشمن اصلی تعریف می کرد و بسیار نفرت داشت. اکنون برخورد ها از سوی قدرت مندان رقیب معکوس شده است. دکترعبدالله برای بقای خودش، والی پنجشیر را درجایش محکم گرفته؛ رئیس امنیت ملی مستقیم به شورای امنیت ملی گزارش می دهد؛ ملاصبور قوماندان امنیه، فقط به امرالله صالح کار می کند و هیچ دخل وغرضی به وزیر داخله ندارد.

برنامه چیست؟

برنامه این است که ارگ برای استفاده از شرایط و استفاده ابزاری از پنجشیر، در پنجشیر دست بالا داشته باشد. پنجشیر با همه ظرفیت های نیرومندش برای دفاع و موقعیت گیری سیاسی به نفع بازیگران با هم رقیب، درحالت انفعال نگه داشته شود تا برنامه های مقاومت و ایجاد نظم از سوی احمد مسعود و شورای مجاهدین با شکست مواجه شود. تمام توطئه، احمد مسعود را هدف گرفته است و خراسانی و حسیب، مفرزه هایی اند که در همین راستا استفاده می شوند. تحلیل ناظران داخل پنجشیر این است تا زمانی که والی و سایر اراکین از پنجشیر بیرون رانده نشوند؛ خطر آشوب داخلی در پنجشیر به سرعت گسترش خواهد یافت.