-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۵, پنجشنبه

نه اشرف غنی، نه شورای مصالحه

 طرف اصلی جنگ، جبهه مقاومت است. 

هارون معترف بعد از دیدار با احمد ولی مسعود نوشته است: در حالی‌که حوزه مقاومت در این مرحله حساس تاریخی و سرنوشت‌ساز در بی‌برنامه‌گی و سردرگمی به سر می‌برد؛ اما جناب احمدولی مسعود از یک طرح جامع صحبت می‌کند که توسط او نوشته شده و در اختیار قدرت‌های تصمیم‌گیر به خصوص امریکایی‌ها  قرار داده شده که جناب مسعود می‌گوید این طرح  مورد توجه آن‌ها قرار گرفته است.

آقای مسعود تاکید می‌کند که «حوزه مقاومت» به عنوان جریان طرف اصلی طالبان باید در میز مذاکرات حضور داشته باشد که نه «جمهوریت غنی» و نه «شورای صلح داکتر عبدالله» می‌تواند بدیل این حوزه قلم‌داد گردد.

آقای احمدولی مسعود رهبری اداره آینده را به طور «شورایی» تحت دیموکراسی تفاهمی پیش‌نهاد می‌کند و تاکید می‌کند که برای ریشه‌کن کردنِ منازعه‌ای قدرت و اختلاف‌ها، نظامِ غیر متمرکز  شکل بگیرد.