-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۴, چهارشنبه

ظهور احمد مسعود به معنی پایان معامله گری هاست

صالح ریگستانی سابق رئیس اپراسیون شورای نظار و اکنون مسوول اموراجرائیه دفتراحمد مسعود:

- تسلیم کردن قدرت به کرزی در بن، اشتباه استراتژیک بود. 

- انتقال قدرت باییستی از طریق سازوکار انتخابات صورت می گرفت.

- نه تنها استاد ربانی بلکه من هم با انتقال قدرت به فرد دیگری به شدت مخالف بودم. 

- ورود احمد مسعود به عرصه سیاست به معنی گشایش فصل تازه ای در حیات سیاسی حوزه ما، جبران اشتباهات، و خط بطلان کشیدن بر معامله گری هاست.