-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۹, سه‌شنبه

دیدارنا مناسب دراتاق جنگ/ غنی دربارۀ جنگ چی می داند؟


 نشست انقره مواضع سیاسیون را زیر و زبر خواهد کرد؛ ائتلاف های عجیب وغریب رونما می شود. اگر طرح امریکا سبوتاژ شود، هزینۀ جنگ برای همه بازیگران افزایش می یابد. هرگاه وضعی حادث شود که مارشال دوستم فرماندهی جنگ را در دست گیرد، دیگر عملاً کسی به نام اشرف غنی درمحوریت قدرت وجود نخواهد داشت. اما دوستم به حدی کافی تجربه دار است. او دنبال آب رفته، بیل برنمی دارد. اشرف غنی، آب رفته است...
میماند گفتمان دولت ائتلافی با طالبان. آیا چنین چیزی شبیه کنفرانس بن، محتمل است؟ دوستم درکنفرانس انقره بخشی از حکومت است؛ درغیرآن، معامله پا نمی گیرد. طالب، مارشال دوستم را چه گونه تحمل می کند؟ امری است نا ممکن. ستاد مقاومت، قدرت حداکثری طالب را تحمل می کند؟ امری است محال. دیده شود چه روزگاری درپیش است.