-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۷, شنبه

از انتقام گیری دربهسود تا آدم فروشی در امنیت ملی

روز اول سال نو، ده تروریست دربدل پول از زندان امنیت ملی رها شده است. 

گزارش می رسد که پرسونل ریاست تحقیق امنیت ملی همه از یک قوم گزینه شده اند. معاون اول ریاست، نقیب الله از وردک، یک گروپ مافیایی ووند باز تشکیل داده است که وظیفه اش رها کردن مجرمین و تروریست های خطرناک دربدل پول  است. عناصر تروریستی طالبان و داعش که به قیمت خون و رنج اپرات امنیت ملی دستگیر می شوند، درتماس با مراکز شان، درازاء آزادی شان پول طلب می کنند و درنتیجه اسناد ختم دوسیه را به سارنوالی ارجاع داده و تروریست ها سهل و ساده از بند رها می شوند.

فرد دیگری به اسم نجیب الله کروخیل پسرخاله شینکی کروخیل،  شخصی است بی سواد؛ اما به واسطه دخترخاله اش، مدیر یک بخش در ریاست تحقیق مقرر شده است. نجیب الله در روز اول سال 1400 ده نفر متهم را بدون سلسله مراتب قانونی از زندان امنیت رها کرده و پولش را به جیب زده است. 

دوسیه رها شده ها هنوز درسارنوالی است. شینکی کروخیل درانتخابات جعلی اخیرعضو کانال ارگ و یوناما بود و بار اول قبل از سفیر شدن فضاحت بارش، توسط امرالله به پارلمان راه یافت و اطلاعات داخل پارلمان را منظم دراختیار امرالله قرار می داد.