-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۹, جمعه

در جبهۀ بهسود چه نیرویی زانو خوابانده؟

 عجیب است. 

۱۲ ساعت قبل از شروع نشست مسکو، چطور دولت کابل از زمین وهوا به سوی بهسود دست به حمله زده بود؟ 

این درحالی است که بسترهای جنگی طالبان درگوشه و کنار کابل که همه روزه به شهرکابل فاجعه می آورند؛ فعال اند و کسی علیه آنان دست به حمله نمی زند. تیم حاکم به طالبان وخلیلزاد به نحوی امتیاز پیشه گی می داد.

یاسین ضیاء ( بدون نام بردن از فرمانده علیپور و هزاره ها) تهدید به ضد حمله کرده است. روشن نیست که دولت قادر به سرکوب بهسود است یا بلوف می زنند. دربهسود چه نیرویی زانو خوابانده که هم به هر حملۀ جمهوری سه نفره، پاسخ دندان شکن می دهد و هم با طالبان درنبرد است؟

 بحران بهسود ساختاری است وجنبۀ قومی و منطقه ای دارد و بعید است جمهوری سه نفره مردم آن منطقه را قلع قمع بتوانند. این یک برنامه طالبانی بوده است.