-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۹, دوشنبه

تشکر کرزی صاحب


ما از دعوای علیه شما گذشتیم

محمد عثمان نجیببا آن که موارد زیادی اند که شما قابل انتقاد و حتا پاسخ‌گویی به یک بخش عظیم ملت می باشید، اما چنانی که من بار ها گفته‌ام نخبه های درانی صاحبان کمال در تأمین مراودات با سایر اقوام اند ‌و درک کرده اندکه بی حضور مساویانه‌ی اقوام نظامی در افغانستان پای‌داری نه دارد. اکثریت آن نخبه ها غیر از احمدشاه بابا به شمول شما از نارسایی با موقعیت های بسیار سرنوشت ساز و تاریخ ساز وطن که به صورت قطع قابل بازپرسی ‌پاسخ‌گویی هاستند و استید، اما هوشیاری و‌ خردگرایی سیاسی و دوراندیشی ملی تان عبرتی‌ست به غنی و همه نخبه های جلاد دی‌روز و امروز او به شمول خودش باد آورده های روزگار اند که جای شان فقط پای دار است. حضور شما در مراسم پاریس و آغوش گشودن تان برای احمد‌مسعود و روایتی را که آقای علمی از شما در مورد قهرمان ملی کرد وجدان من را آرام نه گذاشت تا از این بهینه‌گی رفتار تان سپاس نه کنم.

من آدمی‌ستم که از جفای شخص شما و برخی اراکین شما همه هست و بود خانه‌واده ام از هم پاشید و به ترک اجباری وطن مجبور شدم و یقین کامل دارم اگر آن جفای شما برای من و به شیطنت آقای جلالی وزیر داخله‌ی زمان شما نه می بود یک خانه از هم نه می پاشید، نقص کار تان هم همان گفتار حفیظ منصور سردار نقادان سیاسی است که نا خوانده امضاء کردید.

‌‌عمل‌کرد جبار ثابت در ماهی‌پر با من سبب رنج مدام خانه‌واده‌ی ما شد که شما بر آن با آقای معصومی رئیس دفتر تان خندیدید و به استهزایش گرفتید.

من تعهد کرده بودم تا علیه شما از دادگاه جرایم نقض حقوق بشری لاهه خواهان تأمین عدالت شوم و شما می‌دانید که مراجعه به آن جا ها به خصوص برای عدالت خواهی شکنجه و آزار بی پاسخ و‌ ناشنوا نه می ماند، آن هم از رئیس جمهوری که در زمان اقتدار او چنان شده و‌ خود شان هم به جای بررسی تمسخر کرده اند.

حضور شما در احتفال افتخار آفرین پاریس برای مسعودی الگو و نماد مبارزات عدالت خواهانه و ایستایی در مقابل تجاوزات سیاه و سفید بود و‌ است و خواهد بود مایه‌ی مباهات و مسرت همه‌ی مان شد و من و‌ خانه‌واده ام را وادشت تا این یادداشت را به شما 


بنویسیم و بگوییم

کرزی صاحب،‌ تشکر و سپاس از شما برای قدردانی از قهرمان ملی افغانستان، به پاس قدر شناسی شما، ما از راه اندازی دعوای عدالت خواهی مان علیه شما انصراف خود را اعلام و به دی‌روز با فرستادن ایمیلی به وکیل محترم اروپایی پرونده اطلاع دادیم تا مقدمات دعوای را تنها علیه جبار ثابت راه اندازی کنند.

تاریخ می گذرد و‌ یک گام انسانی هم می تواند تاریخ را تغیر دهد، گامی که شما را به عزت رساند و غنی را به ذلت.

حضور شما در آن جا درست در غیبت تاجران هم تبار خون قهرمان ملی بود که از نام او مالکان زر و زور شدند و به آرمان هایش پشت پا نهادند. البته این کار ما مانع نقد کاستی های زمان طولانی زمام‌داری شما نه می‌شود.