-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۷, چهارشنبه

جنگ آینده جنگ برضد نظام یک نفره است

 محتوای نبرد های آینده با تروریزم، رهایی از سیستم حکومتی یک نفره یا ریاستی است. هر نوع تغییر بدون حصول این مرام، محکوم به شکست است و خود به خود جنگ دیگری می زاید. نجات واقعی تفکیک قوای ثلاثه و بیرون آوردن آن از چنگال خان سالاری قومی بدون جنگ نا ممکن است. هرکه غیرازین فکر می کند، منتظربماند.