-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۴, یکشنبه

عقب نشینی سازماندهی شده به قرن هفده

دکترفرامرز تمنا

 درج ۵۴ قوم جدید در تذکره‌های برقی، ملت‌شدن ما را حداقل برای دو سه قرن دیگر هم به عقب می‌راند.

نمی‌دانم چرا سیاستمداران ما تاریخ نمی‌خوانند و یا می‌خوانند ولی برایشان مهم نیست افغانستان آینده چگونه و چقدر توسعه‌یافته باشد.
تا وقتی در این‌گونه مسایل کوته‌اندیشی کنیم و آینده برایمان مهم نباشد، افغانستان آباد و توسعه یافته نخواهد شد. تا وقتی به این شکاف‌های مهلک رسمیت بدهیم، هیچ نشست صلحی در دوحه و مسکو و استانبول، موفق نخواهد بود. ریشه جنگ همین‌ها و همین‌جا در ذهن‌های بیمار است.
چرا ما به‌جای سیاست‌گذاری برای گذار از هویت‌های کوچک قومی به هویت بزرگ ملی، برعکس عمل می‌کنیم و از ملت شدن و در نتیجه از توسعه می‌ترسیم؟
جامعه علمی کشور نباید ساکت بنشیند.
این نوع برخورد میهن‌ستیزانه از سوی تعدادی از مسوولین کشور به نفع کشور ما نیست. توسعه ما را به عقب می‌راند و مردم ما را بیشتر از هم دور می‌کند.